O Tectum bud

Firma budowlana Tectum bud świadczy szeroki wachlarz usług budowlanych na rynku ukraińskim. Świadczymy pełny zakres usług inżynieryjno-budowlanych i poradniczych z projektowania, budownictwa i wyposażenia obiektów handlowych i przemysłowych, pomieszczeń o regulowanym środowisku (komory chłodnicze, mroźne, gazowe, komory zamrażania szokowego), małych form architektonicznych.
  Informacje kontaktowe:
Ukraina, Lwów
ul. Br. Tymoszenkiv, lok. 7
ul. Szewczenka 111A, lok. 502
tel.: +38 (067) 32-000-24 
E-mail: 
office@tectumbud.com

To budowle, które są wykorzystywane z reguły na obiektach produkcyjnych, handlowych, zakładach skupu i przechowywania, i umożliwiają sztuczne regulowanie temperatury, wilgotności i składu chemicznego powietrza.
Pomieszczenia produkcyjne i administracyjno-usługowe to ważny element materialno-rzeczowy środków trwałych przedsiębiorstwa, a także konieczny warunek stworzenia normalnego środowiska do produkcji i przechowywania wyrobów przemysłowych i rolnych.
Małe formy architektoniczne - to osobno stojące niewielkie budowle o charakterze handlowym, socjalnym, pomocniczym i innym, wykonane na podstawie jednolitych konstrukcji metalowych pokrytych panelami sandwiczowymi.

© 2011 Тектум-Буд.