Pomieszczenia produkcyjne i administracyjno-usługowe


 
Pomieszczenia produkcyjne i administracyjno-usługowe to ważny element materialno-rzeczowy środków trwałych przedsiębiorstwa, a także konieczny warunek stworzenia normalnego środowiska do produkcji i przechowywania wyrobów przemysłowych i rolnych. Na tle moralnego i fizycznego znoszenia zabudowań wzniesionych jeszcze w połowie - pod koniec XX wieku, wynika potrzeba budowy nowych nowoczesnych budynków przemysłowych i rolniczych.
Jednym z najbardziej obiecujących kierunków współczesnego rynku budowlanego są obecnie budynki szybkiego montażu (BSM). Wraz z powstaniem nowych technologii budownictwa, udało się przyśpieszyć proces wznoszenia budowli. Było to możliwe dzięki dostawom poszczególnych elementów szkieletu i konstrukcji ogrodzeniowych o maksymalnej gotowości fabrycznej od razu na plac budowy. Jednoznacznie, cały proces zajmuje znacznie mniej czasu, niż przy zastosowaniu klasycznej technologii budownictwa. Przy czym, podobne budowle ani trochę nie ustępują klasycznym ceglanym lub betonowym pod względem parametrów cieplnych i wytrzymałości.
Technologia szybkiego budownictwa na podstawie lekkich konstrukcji metalowych i paneli sandwiczowych posiada szereg istotnych zalet.
Budowle szybkiego montażu:
  • nie wymagają głębokiego ciężkiego fundamentu;
  • posiadają zrozumiałą i prostą logistykę dostawy materiałów budowlanych na plac budowy;
  • brak brudu (stosowana jest „sucha“ metoda budowy);
  • nowoczesny wygląd zewnętrzny;
  • znaczną przewagą nad klasycznymi sposobami budownictwa jest możliwość montażu przy niskich temperaturach i występowaniu przelotnych opadów.
Dziś BSM to już nie tylko produkt wspólnej pracy budowniczych i projektantów, BSM to niezbędny element industrializacji i postępu.

   

© 2011 Тектум-Буд.